Ved akut, uopsætteligt og potentielt livstruende behov for lægehjælp kan der ringes til akut nummer 86 40 57 84 - Vi henviser til lægevagt efter kl. 16 alle hverdage på nummer 70 11 31 31

Konsultation

Konsultation

Konsultation foregår kun efter aftale.

Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 08.00-12.00 og 13.00-15.00.

Onsdag er der aftenkonsultation i tidsrummet 14.30-17.00.

Konsultationer vedrørende akut opstået sygdom planlægges normalt til tidsrummet 9.30 – 10.00. 

Telefonkonsultation

Telefonkonsultationen er dagligt mellem 08.00-09.00. Alle opkald bliver sekretær visiteret og kan bookes til en læge ringer tilbage til dig ved behov.

En af lægerne er til rådighed i tidsrummet.

Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt anmodning om hjemmebesøg.

Desuden kan der gives svar på specielle prøver og undersøgelser.

Mulighed for videokonsultation

Vi stiller mulighed for videokonsultation som alternativ til telefon og fremmøde. Dette skal aftales og bookes via vores sekretærer.

Konsultationer med sygeplejersker og jordemoder

Vores sygeplejersker og jordemoder har selvstændige konsultationer og de kan ligeledes kontaktes på mail som alternativ til at ringe. 

Sygeplejerskekonsultation

Sygeplejerskerne udfører selv konsultationer efter aftale med lægerne. Man kan ikke forvente at kunne få en konsultation hos lægen samme dag som hos sygeplejersken.

 

Sygeplejerskerne foretager f. eks.:

EKG (hjertekardiogram), blodprøver (skal tages inden kl 14.30. Ny ordning. Fredag inden kl 12.00), 
glucosebelastning, fjernelse af sting, gipsfjernelse, udlandsvaccinationer, børnevaccinationer, sårkontrol, kateterskift, blodtrykskontrol, fodvortebehandling, øreskylning, undersøgelse for halsbetændelse, lungefunktionsundersøgelser.

Samtaler om rygestop, kost- og livsstilsændring foregår ligeledes hos sygeplejerskerne.